Fotografie en Zwerfstenen

Mijn hobby's en passies zijn fotograferen en het zoeken en determineren van zwerfstenen. Macrofotografie staat voorop. Beide passies zijn vaak handig gebleken bij het ontwerpen en maken van een viertal zwerfsteengidsen. Determinatiegidsen voor de zwerfsteenliefhebber. De gidsen worden gemaakt samen met de geologisch conservator van het Hunebedcentrum in Borger, waar ik werkzaam ben als vrijwilliger op de geologische afdeling. Informatie is verkrijgbaar via het contactformulier.

Photography and Glacial boulders

My hobbies and passions are my camera and searching and determination of erratics. Macro photography is number one. Both passions turned out to be useful to make determination guides. The guides are being made together with the geological conservator of the Hunebedcenter in Borger, Netherlands, where I work as a volunteer at the geological department. Information can be obtained via the contact form.